Jak vznikl svět podle výkladů různých náboženství

Jak podle Vás vznikl svět? Není to jednoduchá otázka, že? Koneckonců, stejnou otázku si kladlo lidstvo už před několika tisíci let. Existuje spousta vědeckých i náboženských teorií, které se snaží vznik světa popsat a vysvětlit, žádná z nich ale není stoprocentní. Podívejte se na některé výklady vzniku světa z náboženského hlediska.

Jak vznikl svět v kontextu náboženských interpretací

Mnoho staletí měli lidé jen jedno vysvětlení: za vznikem světa stojí bůh nebo božstvo. Samozřejmě i náboženské verze vzniku světa se liší, jinak smýšleli pravěcí lidé, jinak lidé ve starověkém Řecku nebo lidé ve 14. století či dnes. V hluboké minulosti měl každý kmen své božstvo, velmi často bylo spojeno s živly, počasím i typem přírody, ve kterém konkrétní skupina žila. Když se lidé začali slučovat do větších celků, spousta božstev vymizela a „přežilo“ jen malé procento z nich. Víra v bohy se proměňovala spolu s rozkvěty a pády civilizací mnoho stovek let.

Egypt

V Egyptě existovalo několik pohledů na vznik světa podle zeměpisných oblastí. V Memfidě to byl Ptah, který ve svém srdci vytvořil myšlenku podoby světa a skrz ústa ji vyslovil. V oblasti Hermopole věřili lidé v čtyři prapůvodní boží páry: v bohy pravod, prostoru/vzduchu, temnoty a neviděného/beztvarosti. Bohové měli žabí hlavy a bohyně hadí hlavy. V jednu chvíli se pak všechny prvky spojily a nastalo stvoření světa. A tímhle výčet egyptských představ rozhodně nekončí.

Řecko

Stvoření světa začíná s Chaosem, obsahujícím prázdnotu. V ní se objevila Gaia, tedy sama Země, k ní se připojil Éros (jehož atribut je láska), Erebos (Tma), Tartaros (Propast) a následně Úranos (Nebe), syn a zároveň manžel Gaie. Postupně pak vznikli Titáni (potomci Gaie a Úranose): jedním z nich byl Kronos, budoucí otec Dia. Zeus pak se svým tyranským otcem bojoval po boku dalších bohů, zvítězil a stal vládcem bohů i bohem nebe.

V dětské knížce Řekni mi, jak vznikl svět řečtí bohové vystupují a jsou hybnou silou, která nakonec vytvoří Zemi, Slunce i Měsíc. Ilustrace Dia, Apollóna, Artemis a dalších bohů jsou pojaté v pro děti atraktivním komiksovém stylu.

Kniha Řekni mi, jak vznikl svět ve 3D

Kniha Řekni mi jak vznikl svět v prodeji.

Křesťanství a judaismus

Původně byla pravděpodobně věřícími nejvíce přijímána myšlenka, že Bůh stvořil svět tak, že dával tvar již existující neuspořádané hmotě. Přibližně ve 2. století ale začalo převládat přesvědčení, že Bůh stvořil svět a všechno bytí ex nihilo neboli z ničeho. Zároveň to vyjadřovalo, že Bůh je věčný a vše stvořil z vlastní vůle, což bylo interpretováno jako důkaz Boží lásky.

Islám

Korán oproti Bibli nemá ucelené vyprávění a pevnou strukturu, je tedy obtížnější z něj vyčíst příběh o stvoření světa – Korán je totiž považován za knihu, kterou sepsal sám Alláh (v čem se dost liší oproti Bibli, která nemá být přímo promluvou Boha k lidem). Stejně jako v křesťanství, i zde Bůh vytvořil svět a vše živé a neživé z ničeho.

Buddhismus

Buddhismus oproti křesťanství, judaismu a islámu nemá stvořitele, který by byl odpovědí na otázku, jak vznikl svět. Myšlenka stvoření světa zde není příliš důležitá, neboť i plynutí času není vnímáno lineárně. Panuje zde cykličnost, čas nemá začátek a konec. I bohové jsou nahlíženi jinak. Jsou živými bytostmi, žijí v jiné dimenzi, v mnohém jsou nad člověkem, ale i na ně se vztahuje odplata za dobré a zlé činy.

Zeptejte se dětí, co si o vzniku světa myslí

Možná budete překvapení, co se dozvíte. Diskutování s dětmi o vzniku světa může být podnětné i zábavné. Zájem o téma můžete podpořit četbou různých knih, ať už tematicky náboženských nebo vědeckých. Kdybyste chtěli o stvoření světa začít zlehka, přečtěte si s dětmi knížku Řekni mi, jak vznikl svět. Obsahuje ilustrace, omalovánky i prostor pro vlastní tvorbu. Další informace o knize se dozvíte v článku s nejčastějšími dotazy.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *