6 důvodů, proč by dítě mělo číst pravidelně

Proč by dítě mělo číst pravidelně, když existují filmy, videohry, fotografie a sociální sítě, kde status bez pěkného obrázku, fotky nebo grafiky nikoho nezaujme? Pouze „konzumovat“ vizuál vede k tomu, že děti mohou částečně přijít o svůj vnitřní svět plný hravosti a fantazie i o schopnost soustředění, kterou využívají nejen při učení, ale také při naslouchání vyprávění kamaráda. Takže proč by dítě mělo číst? Přečtete si 6 nejdůležitějších důvodů.

1. Ve fantazii se meze nekladou

Jen si vzpomeňte na období, kdy jste při procházce lesem snili, že se spolu s Alenkou zatouláte do říše divů nebo jaké by to bylo dostat dopis z Bradavic. Mít fantazii ale nemusí znamenat jen vymýšlet výpravy do jiných světů. Děti ji využijí při stavění loga, kreslení obrázků, vytváření dekoračního věnce. Bez fantazie by byl svět nudný i pro dospělé. Pokud dětem budete pravidelně číst (nebo si budou číst samy), ukážete jim mnohé časoprostory a zvýšíte jejich fantazii, kreativitu i nápaditost.

2. Dítě by mělo číst i pro zvýšení empatie

Empatie je důležitou součástí emočního spektra člověka. Malý čtenář si dokáže lépe uvědomit, co zažívají ostatní postavy v příběhu, protože s nimi příběhem prochází a prožívá ho. Bude se umět vcítit i do situací, které osobně nikdy nezažil. Pochopí, že ne všichni okolo musí v jednu chvíli mít stejnou náladu a rozpoložení. Knihy vyprávěním příběhů jiných postav rozvíjí v dětech soucit, nesobeckost a toleranci.

Dítě by mělo číst pro zvýšení empatie

3. Slovní zásoba a vyjadřování

Každý člověk má specifický styl vyjadřování. Dítě bude používat slova a výrazy, jaké uslyší ve svém okolí od rodiny i přátel. Knížky mu zvýší slovní zásobu a zvýší úroveň jeho komunikace (například nebude pak používat stejná slovesa ve třech větách za sebou). Jeho sdělení budou přesnější. Konkrétněji se tím pádem od mladého čtenáře dozvíte, co ho trápí nebo co by od vás chtěl. Dítě bude snáz rozumět i cizím lidem s odlišným vyjadřováním.

4. Dítě se naučí lépe udržet pozornost

Přistihli jsme se někdy, že neumíte přečíst rozsáhlejší článek v kuse, aniž byste alespoň jednou nezapřemýšleli nad jeho délkou? Pokud obsah článku není opravdu špatný, vliv na vaši roztěkanost mají pravděpodobně vizuální média, na jejichž podměty jsme častokrát zvyklí více než na text. Jenže právě četba může dospělé i děti naučit hlubšímu soustředění, protože čtení pomáhá trénovat udržení pozornosti. Speciálně pro děti je tato vlastnost důležitá pro učení se nových věcí skrz delší výklad, s čímž se budou setkávat ve školních lavicích i jinde. Vždy je samozřejmě nutné vybrat tematicky vhodnou knihu, aby děti opravdu zaujala.

Udržení pozornosti dítěte

5. Kritické i logické myšlení

Kritické i logické myšlení jsou dalšími důvody, proč by dítě mělo číst často. Dítě díky četbě zvládne pojmenovat důsledky konání postav, přemýšlet nad budoucím vývojem příběhu, případně nad různými scénáři jednoho děje. I v jednoduchých pohádkách o zvířátkách se malé dítě může naučit, že ne všichni mají stejný názor (a proč tomu tak je), stejně jako že není dobré věřit všechno všem a je potřebný vlastní názor.

6. Informace a vzdělání o světě

Dítě se díky četbě bude také vzdělávat v tématech, se kterými by se jinak nemělo možnost potkat v běžném životě a ve své sociální bublině. Pokud někdy bude nuceno řešit do té doby neznámou situaci, možná bude umět lépe zareagovat. Na trhu je spousta knih pro děti se společenskou, sociální a kulturní tématikou i naučné encyklopedie, které rozhodně nejsou nudné a nezáživné, naopak se jejich četbou dítě baví.

Knihy mohou být první vlaštovkou k zájmu o téma, ať už jde o vznik miminka, umělou inteligenci, nebo o stvoření světa. Kniha pro děti Řekni mi, jak vznikl svět vypráví o vzniku světa, Země, Měsíce i Slunce skrz postavy řeckých bohů zobrazených na komiksových ilustracích. Obsahuje omalovánky i prostor pro kreslení. Můžete si o ní přečíst více v nejčastějších dotazech.

Kniha Řekni mi, jak vznikl svět ve 3D

Kniha Řekni mi jak vznikl svět v prodeji.