Co je rozšířená realita (AR) a jaké má využití

Rozšířená realita nebo-li „augmentovaná realita” je termín pro vkládání 3D objektů do okolního reálného prostředí. Tento 3D objekt vložený do reálného prostředí je možné pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Tuto možnost poskytují již dnes většina chytrých telefonů a obecně i kamer vyrobených po roce 2015. Nejedná se ale pouze o vizuální věm, ale technologie dokáže zaznamenávat i zvukovou stopu.

Hlavní výhodou tedy je, že pomocí rozšířené reality se daří propojit digitální trojrozměrné objekty s reálným prostředím, které jsou využitelné v mnoha různých oborech, jako je například medicína, vzdělávání nebo herní průmysl.

Dnes je možné si za pomocí AR vložit virtuálně nábytek do svého pokoje tak, abyste měli lepší představu, jak bude pokoj vypadat. S mobilem v ruce si můžete procházet místnosti a vidíte jestli se váš designér trefil do vašeho vkusu .

Vkládání nábytku přes rozšířenou realitu

Vkládání nábytku přes rozšířenou realitu

V medicíně se používají již dnes běžně 3D data pro operace. Informace se pomocí rozšířené reality zobrazují nad pacientem a pomáhají tak informovat operující personál přímo při probíhající operaci.

Pro mě osobně je nejzajímavějším uplatněním rozšířené reality ve vzdělávání. Již nějaké školy v ČR využívají tuto metodu k lepší interpretaci. Například v anatomii můžete pomocí AR vidět zcela rozložené lidské tělo ve 3D a jako skládačku ho děti nebo studenti mohou sestavovat dohromady.

Rozšířená realita ve vzdělávání

Nespornou výhodou tohoto druhu učení pomocí této technologie je prezentace poměrně složitých věcí zábavnou formou. Navíc 3D modely představují reálnou podobu, která se od reality téměř neliší. Dnes je navíc možné skenovat všechny předměty 3D skenery, takže jsou objety neroznatelné od skutečnosti. Animace potom dokresluje například tlukot srdce.

Kniha pro děti s rozšířenou realitou

Stejně jako v průmyslu nebo obchodu se dá AR využít i v knihách pro děti. Nějaké obrázky, které jsou spojeny s rozšířenou realitou se dají do pohybu. V knize Řekni mi, jak vznikl svět je rozšířená realita použita hned u 14 obrázků. Jsou použity animace ve 2 i 3D. V knize se objevují 3D točící se planety nebo letící šíp narážející do planety země.

Ukázka rozšířené reality v knize Řekni mi, jak vznikl svět

O knize

Kniha, Řekni mi, jak vznikl svět je o stvoření světa. Nemá však za cíl být vědeckým čtivem. Chce v dětech podnítit zájem o téma skrz příběh. A jako aktéry příběhu si na pomoc bere ikonické postavy z řecké mytologie ožívající na ilustracích.

Čist více o knize Řekni mi, jak vynikl svět